ตัวเลือกหลักสูตร

 • ระดับพื้นฐาน

  1.

  คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสะกดคำพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

  หลังจาก บทเรียนนี้คุณจะสามารถที่จะทักทาย บอกความรู้สึกของคุณว่าคุณรู้สึกอย่างไร บอกลา และสนทนา กับชาวต่างชาติได้

 • ระดับพื้นฐาน

  2.

  คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานการบอกอารมณ์ความรู้สึกสั้นๆในการพูดคุยกับชาวต่างชาติ

  หลังจาก บทเรียนนี้คุณจะสามารถที่จะอธิบายว่าคุณรู้สึกอย่างไร สามารถสนทนากับชาวต่างชาติในสนามบิน และ คนที่คุณเพิ่งรู้จักใหม่

 • ระดับพื้นฐาน

  3.

  คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสนทนาเมื่อต้องการสั่งอาหาร

  หลังจากบทเรียนนี้คุณจะสามารถที่จะพูดคุยในร้านกาแฟหรือร้านอาหาร คุณจะสามารถอธิบายถึงสิ่งที่คุณชอบทาน สามารถบอกสิ่งที่คุณต้องการที่จะกินหรือสิ่งที่คุณต้องการที่จะดื่ม อธิบายถึงรสชาติของอาหาร และพูดคุยเกี่ยวกับการบริการได้

 • ระดับพื้นฐาน

  4.

  คุณจะได้เรียนรู้ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร (อาหารเช้า)

  หลังจาก บทเรียนนี้คุณจะสามารถที่จะสั่งซื้อและอธิบายถึงอาหารที่คุณต้องการรับประทาน คุณจะได้เรียนรู้ประเภท และ ชนิดของอาหารที่คุณชอบรับประทาน

 • ระดับพื้นฐาน

  5.

  คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร (อาหารเย็น ร้านอาหาร และเพื่อน ๆ)

  หลังจากบทเรียนนี้คุณจะสามารถที่จะสั่งซื้อและอธิบายถึงอาหารที่คุณต้องการรับประทาน คุณจะได้เรียนรู้ประเภท และ ชนิดของอาหารที่คุณชอบรับประทาน

 • ระดับพื้นฐาน

  6.

  คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสนทนาเพื่อที่จะซื้อสินค้า

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะพูดสนทนาในร้าน เกี่ยวกับการวางแผนที่จะซื้อสินค้า และพูดคุยกับเจ้าของร้านเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะซื้อ

 • เราขอแสดงความยินดีกับคุณ

  คุณได้เรียนรู้การสนทนาพื้นฐานและเงื่อนไขการใช้วลีไปแล้ว จากนี้ไปทุก 10 บทเรียน เราจะกลับมาทวบทวนทั้ง 9 บทเรียนที่เรียนมา โปรดจำไว้ว่าสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จ คือการทบทวนซ้ำในบทเรียนทีเรามีให้ ขอขอบคุณในความพยายามทวนซ้ำ คุณจะสามารถเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาต่างๆได้อย่างแน่นอน และสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการเรียนรู้ภาษา ความสอดคล้อง หากคุณต้องย้อนกลับไปเรียนบทเรียนที่เคยเรียนไปแล้วสามารถทำได้เลย และไม่ต้องรีบเร่งในการเรียน

 • ระดับพื้นฐาน

  7.

  คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสนทนาเพื่อที่จะซื้อสินค้า

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะไม่มีปัญหาใดๆในการพูดคุยในฐานะแขกในบ้านของใครบางคน คุณจะสามารถที่จะวางแผนวันของคุณ เชิญชวนเพื่อนไปช้อปปิ้งกับคุณ หรือ ถามสิ่งที่เพื่อนจะทำในวันพรุ่งนี้ได้

 • ระดับพื้นฐาน

  8.

  ห้างสรรพสินค้า

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่สื่อสารในศูนย์การค้าได้

 • ระดับพื้นฐาน

  9.

  สวนสาธารณะ

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง และคุณได้เรียนรู้คำเกี่ยวกับ สวนสาธาระณะ ต้นไม้ หรือ สัตว์

 • ระดับพื้นฐาน

  10.

  สุขภาพ

  หลังจากบทเรียน นี้คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของคุณได้

 • ระดับพื้นฐาน

  11.

  วันหยุด

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะพูดคุยกับบุคคลอื่นระหว่างการเดินทาง ในวันหยุดของคุณได้.

 • ระดับพื้นฐาน

  12.

  หมายเลขโทรศัพท์

  บทเรียนนี้ มีไว้สำหรับการทบทวนซ้ำทั้ง 9 บทเรียนที่ผ่านมา

 • ระดับพื้นฐาน

  13.

  11-19 การทบทวนบทเรียน

  บทเรียนนี้ มีไว้สำหรับการทบทวนซ้ำทั้ง 9 บทเรียนที่ผ่านมา

 • ระดับพื้นฐาน

  14.

  ภาพยนต์

  หลังจากบทเรียนนี้คุณ จะสามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ได้

 • ระดับพื้นฐาน

  15.

  จดหมาย

  คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายในบทเรียนนี้

 • ระดับกลาง

  16.

  คุณเรียนรู้ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับร้านอาหาร และอธิบาย ทิศทาง

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารได้

 • ระดับกลาง

  17.

  คุณจะได้เรียนรู้ที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆในร้านอาหาร

  หลังจากบทเรียนนี้คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอาหารได้

 • ระดับกลาง

  18.

  สุขภาพ

  หลังจากบทเรียน นี้คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของคุณได้

 • ระดับกลาง

  19.

  วันหยุด

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะพูดคุยกับบุคคลอื่นระหว่างการเดินทาง ในวันหยุดของคุณได้

 • ระดับกลาง

  20.

  หมายเลขโทรศัพท์

  หลังจากบทเรียน คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับที่พักในต่างประเทศ และสามารถอธิบายความรู้สึกของคุณหรือบอกผู้อื่นในเรื่องการใช้เวลาของคุณได้

 • ระดับกลาง

  21.

  อาหารกลางวัน/อาหารฟาสฟู๊ด

  หลังจากบทเรียนนี้คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอาหารได้

 • ระดับกลาง

  22.

  ภาพยนต์

  หลังจากบทเรียนนี้คุณ จะสามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ได้

 • ระดับกลาง

  23.

  ท้องถนน

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะทักทายและพูดคุยกับคนแปลกหน้าบนท้องถนนได้

 • ระดับกลาง

  24.

  คำถาม

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะตอบคำถามสั้นๆ หรือคำถามที่ยาวได้

 • ระดับกลาง

  25.

  ท้องถนน

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะทักทายและพูดคุยกับคนแปลกหน้าบนท้องถนนได้

 • ระดับกลาง

  26.

  การสนทนาที่ยาวนาน

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะพูดคุยในการสนทนาที่ยาวนาน และพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางของคุณได้

 • ระดับกลาง

  27.

  งานเลี้ยงสังสรรค์

  หลังจากบทเรียน คุณจะสามารถที่จะสื่อสารระหว่างอยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือ งานเลี้ยงวันเกิดได้

 • ระดับกลาง

  28.

  อาหาร / การทำอาหาร

  หลังจากบทเรียน คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการทำอาหาร และเสริมสร้างทักษะการสื่อสารของคุณระหว่างอยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์

 • ระดับกลาง

  29.

  21-29 การทบทวนบทเรียน

  บทเรียนนี้ มีไว้สำหรับการทบทวนซ้ำทั้ง 9 บทเรียนที่ผ่านมา

 • ระดับกลาง

  30.

  อาชีพ

  หลังจากบทเรียน คุณจะสามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับอาชีพของคุณได้

 • ระดับกลาง

  31.

  ที่พัก

  หลังจากบทเรียน คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทาง คุณสามารถที่จะสอบถามเส้นทางและวิธีการเดินทางได้

 • ระดับกลาง

  32.

  สัตว์เลี้ยง

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์ได้

 • ระดับกลาง

  33.

  รูปลักษณ์ภายนอก

  หลังจากบทเรียน คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะ และส่วนต่างๆของร่างกายได้

 • ระดับสูง

  34.

  เวลาว่าง

  หลังจากบทเรียน คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเวลาว่างของคุณได้

 • ระดับสูง

  35.

  แผนการ

  หลังจากบทเรียนนี้ คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของคุณได้

 • ระดับสูง

  36.

  บ้าน / สุขอนามัย

  หลังจากบทเรียน คุณจะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับบ้านของคุณได้

 • ระดับสูง

  37.

  แขก

  หลังจากบทเรียน คุณจะสามารถที่จะพูดคุยกับแขกของคุณได้

 • ระดับสูง

  38.

  การเดินทาง

  หลังจากบทเรียน คุณจะสามารถที่จะพูดคุย เกี่ยวกับการเดินทาง และโรงแรมที่คุณอยู่ได้

 • ระดับสูง

  39.

  31-39 การทบทวนบทเรียน

  บทเรียนนี้ มีไว้สำหรับการทบทวนซ้ำทั้ง 9 บทเรียนที่ผ่านมา หมายเหตุ หากมีวลี หรือ คำที่คุณจำไม่ได้ โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถกลับย้อนไปฟังบทเรียนบทเรียนนั้นได้อีกครั้ง

นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อมูลการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ 1999-2017 เครปส์ เมธิด สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย เครปส์ เมธิด เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย อีคอมเมิร์ซ โซน จำกัด ฮ่องกง

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ยินดีให้คำปรึกษาในทุกคำถาม เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00น.

 021500545